Boliger

Der er nem adgang til Plejecenter Enghavens dagcenter, café og træningsfaciliteter.

Fra plejeboligerne via overdækkede gangarealer og fra ældreboligerne via udendørs stisystem.

Boligselskabet Kongeåen ejer boligerne og Boligkontoret Danmark administrerer plejeboligerne

Link til Boligselskabet Kongeåen's hjemmeside

Rødding Andelsboligforening administrerer ældreboligerne

Link til Rødding Andelsboligforening